.

Poslední Aktualizace Stránek - 06.08.2012

PROVOZNÍ ŘÁD

CVIČIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZÁJMOVÉ A SPORTOVNÍ KYNOLOGICKÉ
ČINNOSTI, CHOVATELSTVÍ A VÝCVIKU.


KAŽDÝ ČLEN:

01.) Dbá pokynů výboru, zejména předsedy, hospodáře a výcvikáře ZKO.
02.) Má včas zaplaceny členské příspěvky.
03.) Dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek.
04.) Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné
      očkování proti parvoviroze a vzteklině.
05.) Při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa netýra, ani ho neúměrně netrestá, stejným
       způsobem se chová i na veřejnosti.
06.) Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním
       zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
07.) Venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní.
08.) Nenechává volně pobíhat psa po cvičišti bez dohledu.
09.) Nepřivazuje psa k překážkám, zábradlím, stromkům, atd. Ale odkládá jej na určená místa.
10.) Zodpovídá za škody způsobené svým psem.
11.) Neničí cvičební pomůcky a tyto vrátí na původní místo.
12.) Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO.

 
Městský útulek Jihlava Cz-pes.cz - stránky plné psů...